Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.laestetica.pl

 

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym www.laestetica.pl jest firma La estetica Agnieszka Lemiec (zwana dalej Właścicielem) z siedzibą w Płocku 09-400, przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 lok. 60, NIP 7741016481, REGON 610238413, telefon 605 959 851, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.laestetica.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapis niniejszego regulaminu obowiązuje każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny.
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.